ad_group
  • neiye

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz öndüriji we Export Right bilen zawod + söwdany aňladýar.

2-nji sorag: Demir balusteriň (ýa-da eplençleriň) özboluşly dizaýnyny edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

3-nji sorag: Her stilde MOQ näme?

J: Adaty stil üçin stil / sargyt üçin 100pcs.

4-nji sorag: Zawodyňyzyň kuwwaty nämeden ybarat?

J: Iň bolmanda aýda 20Kpcs.

5-nji sorag: Töleg şertleri näme?

J: T / T, Western Union
50% goýum, 50% balans tölegi iberilmezden öň tölenmeli.

6-njy sorag: Getirmegiň möhleti näme?

J: FOB, FCA, DDU

7-nji sorag: Köplenç gurşun wagty nähili?

J: Adatça sargyt tassyklanylandan we 50% goýum alnandan soň 7 ~ 30 gün gerek bolar, şeýle hem hakyky sargyt mukdaryna baglylykda gepleşikler geçirilmeli.

8-nji sorag: Bukja näme?

J: Her biri karton guty we paletta gaplanmazdan ozal köpürjik halta salynar.

9-njy sorag: Hilini Solid we Hollow edip bilersiňizmi?

J: Hawa.

10-njy sorag: “Power-Coated” görnüşleriniň näçesini gazanyp bilersiňiz?

J: Jemi 6 sany poroşok bilen örtülen gutarnykly önümler, Satin gara, Mat gara, Oilag çalynan bürünç, Oilag çalynan mis, Antik bürünç, Kümüş damar