ad_group

ÖNÜMLER HYZMATLARY

BIZ BARADA

 • Biz kim?

  “Primewerks” (Sýamen) senagat we söwda kärhanasy, KHAL International (S) Pte Ltd-iň golçur kärhanasy bolan “Primewerks” (Sýamen) Senagat we Söwda Co., Ltd. Singapurly kompaniýa 2005-nji ýylda esaslandyryldy. Şol günden bäri demir basgançak böleklerini öndüriji bolup gelýäris.

SANATÇYLYK HABARLARY

 • Demir demirden posy nädip aýyrmaly?

  1. El bilen posy aýyrmak: Demir kagyz, gyryjy, spatula we sim çotgasy ýaly el gurallaryny ulanmak.Bu usul ýokary zähmet güýji, pes önümçilik netijeliligi, ýöne ýönekeý we çeýe amal henizem kabul edilýär.2. Mehaniki pos aýyrmak: Mehaniki güýjüň täsirini we sürtülmesini r ...

 • Panelleriň arasyndaky aralyk hakykatdanam howpsuzmy?

  Demir ýollary durmuşymyzda birnäçe gezek giňden ulanylýar, demir ýollaryň arasynda aralyk bar, şonuň üçin dürli ýagdaýlarda demir ýollaryň arasynda howpsuz aralyk nähili bolmaly?1. Panelleriň görnüşi: Dürli demir ýollara bildirilýän talaplar elbetde başga.Panelleri bölmek mümkin ...

 • Umumy demir sungatynyň demir ýollaryny ýaýratmak usuly

  Demir demirden ýasalan demir pürküji usulynyň ornaşdyrylmagy Demir relsiň reňk usuly takmynan reňk profilini ekstruziýa usulyna, birleşdirilen ekstruziýa usulyna, film örtüginiň usulyna we ýerüsti dişlemegine kanuny taýdan bölünip bilner.1) Reňk profilini ekstruziýa usuly.Bütin beden ekstrusy diýlip hem tanalýar ...