ad_group
 • neiye

Habarlar

 • Demir demirden posy nädip aýyrmaly?

  1. El bilen posy aýyrmak: Demir kagyz, gyryjy, spatula we sim çotgasy ýaly el gurallaryny ulanmak.Bu usul ýokary zähmet güýji, pes önümçilik netijeliligi, ýöne ýönekeý we çeýe amal henizem kabul edilýär.2. Mehaniki pos aýyrmak: Mehaniki güýjüň täsirini we sürtülmesini r ...
  Koprak oka
 • What’s the spacing between the railings is really safe?

  Panelleriň arasyndaky aralyk hakykatdanam howpsuzmy?

  Demir ýollary durmuşymyzda birnäçe gezek giňden ulanylýar, demir ýollaryň arasynda aralyk bar, şonuň üçin dürli ýagdaýlarda demir ýollaryň arasynda howpsuz aralyk nähili bolmaly?1. Panelleriň görnüşi: Dürli demir ýollara bildirilýän talaplar elbetde başga.Panelleri bölmek mümkin ...
  Koprak oka
 • Introduction of the Common Iron Art railing Sparaying Method

  Umumy demir sungatynyň demir ýollaryny ýaýratmak usuly

  Demir demirden ýasalan demir pürküji usulynyň ornaşdyrylmagy Demir relsiň reňk usuly takmynan reňk profilini ekstruziýa usulyna, birleşdirilen ekstruziýa usulyna, film örtüginiň usulyna we ýerüsti dişlemegine kanuny taýdan bölünip bilner.1) Reňk profilini ekstruziýa usuly.Bütin beden ekstrusy diýlip hem tanalýar ...
  Koprak oka
 • What is a balustrade (or spindle)?

  Balustrade (ýa-da eplenç) näme?

  Balustradyň / pyçagyň nämedigini anyk bilmeseňizem, belki garaşyşyňyzdan has ýygy duşarsyňyz.Köp basgançaklar we teraslar bilen örtülen tapylan balustrade / şpil, demir ýoluň üstündäki kiçijik sütünleriň hatarydyr.Bu adalga f ...
  Koprak oka
 • How to remodel your staircase ?

  Basgançagyňyzy nädip täzelemeli?

  1 / Panelleri döwrebaplaşdyryň Adatça demir ýol ulgamymyz siziň bilen arassalanan, döwrebap estetiki bir zat bolup biler.Könelen balýuserler (ýa-da pyçaklar) we tutawaçlar ylham bermeýär - diňe işleýär.Biziň demir ýollarymyz goşmaça we goşmaça bolup biler ...
  Koprak oka
 • How and What We Can Do When If a Fall Down the Stairs Is Serious ?

  Basgançakdan ýykylmak çynlakaý bolsa nädip we näme edip bileris?

  Esasan ýykylmak ABŞ-da her gün iň köp ýaýran şikesleriň we beýniniň şikeslenmeginiň iň köp ýaýran sebäplerinden biridir.2016-njy ýyldaky gözlegiň netijesine görä basgançaklarda 7 ~ 26% aşak düşýär.Käbir basgançaklaryň düşmegi kelläniň aç-açan şikeslenmegine ýa-da böwregine ...
  Koprak oka
 • WISA polat kärhanalarynyň iň gowy 50 sanawyny çykardy, ýeňiji üçin uly basyş!

  Bütindünýä demir we polat birleşiginiň (WISA) 4-nji iýunda çap eden habaryna görä, 2020-nji ýylda dünýäde 1.878 milliard tonna polat öndürilip, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9 million tonna köpeldi. 1,0648 milliard tonna öndürýän dünýä ...
  Koprak oka