ad_group
  • neiye

Esasy aýakgap

DÖWRÜNLER ÜÇIN DÜZGÜN BALUSTERLERI (GÖRNÜŞLER)

Bilşiňiz ýaly, demir balýuslar ýa-da pyçaklar soňky onýyllykda basgançak dizaýnynyň iň yssy tendensiýasynyň hataryna girdi.Balusterler balustrade ulgamynyň bezeg dik agzalarydyr.Her bir baluster elde ýasalanlygy sebäpli, ikisiniň-de meňzeş däldigini aňladýar - jikme-jikliklerdäki azajyk üýtgeşiklikler islendik basgançaga ajaýyp häsiýet goşýar we ýasalan demir balýusterlerimiziň hemmesi bargatyweiçi boşdizaýnlary we jemi6 sany poroşok bilen örtülenelýeterli,Satin gara, mat gara, ýag çalynan bürünç, ýag çalynan mis, gadymy bürünç, kümüş damar.Tamamlamak dürli bolup biler.